15.6" Ноутбук Machenike S15C-I512450H30504G8G512G чёрный